Indexy a linky jednotlivých hier Pexesa
web www.rmsoft.sk TOP hry pexeso.rmsoft.sk/top-hry  
Najmenšie
 deti
Deti Dospelí Seniori Hendikepovaní Cudzí jazyk Špeciál
Extrém
starecká demencia,
 Alzheimerova choroba,
 Pickova choroba, ...
slabozrakí nevidomí Angličtina - Slovenčina Angličtina - Nemčina - Slovenčina
slovíčka modelové vety slovíčka modelové vety